Event

Kliniske Forsøg 2017 i København, 20% rabat ved tilmelding via Biopeople

Start date: 29 March 2017
End date:  - 30 March 2017
Organizer: Insight Events
Location: Tivoli Hotel- og Congres Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V,

Description: 

BRUG DISCOUNT KODEN OG FÅ 20% RABAT, VED TILMELDING SENEST 3. marts 2017 ER DER EKSTRA RABAT PÅ KR. 1000,00.

Konferencen er det oplagte forum for alle, der beskæftiger sig med kliniske forsøg, og som ønsker at holde sig ajour med lovgivning, procedurer og praksis på området.

NY LOV OM KLINISKE FORSØG MED LÆGEMIDLER
På baggrund af EU forordning nr 536/2014 af 16. april 2014 er Lov om kliniske forsøg med lægemidler (lovnummer 620 af 8. juni 2016) vedtaget. Loven træder først i kraft i løbet af 2018, men ændringer i Komitéloven og Lægemiddelloven om sponsors / investigators, monitorers og inspektørers adgang til elektroniske patientjournaler er trådt i kraft allerede den 1. juli 2016.

Chefkonsulent Lene Grejs Petersen fra Lægemiddelstyrelsen vil derfor åbne dette års konference med en status på den nye lovgivning.

Derudover byder konferencen på en lang række andre spændende emner og problemstillinger, herunder bl.a. følgende:

  • NYT fra Lægemiddelstyrelsen
  • NYT fra Videnskabsetisk Komitésystem
  • NYT fra regionerne – Én indgang
  • NYT fra NEXT
  • Patienterstatning ved kliniske lægemiddelforsøg med fokus på Patienterstatningens praksis og erfaringer
  • Sygehusapotekerne som samarbejdspartnere ved kliniske forsøg
  • NYT om Monitorering
  • Overførsel af data til 3. land – hvor står vi nu?
  • Erfaring med kliniske forsøg og samarbejde med praktiserende læger
  • Kommunikation/samarbejde mellem sponsor – CRO – site

ERFARINGER OG DIALOG
Kompetente indlægsholdere vil sikre, at vi kommer hele vejen rundt om emnerne – lige fra opdatering i aktuel lovgivning og procedurer ved de relevante myndigheder til indsigt i praktiske udfordringer og løsninger ved virksomheder, forskere og rådgivere. Alt i alt et oplagt forum for opdatering, inspiration og udveksling af erfaringer – med såvel talere som de øvrige deltagere.

Tilmelding på Kliniske Forsøg 2017

Ved tilmelding kan medlemmer af Biopeoples netværk få 20% rabat.

Brug denne kode: 17KF-Biopeople (der skelnes mellem store og små bogstaver)

 

Biopeople
University of Copenhagen
Universitetsparken 2
DK-2100 Copenhagen
Denmark

Mail info@biopeople.ku.dk
Web www.biopeople.dk